Skip to content

Pinterest
More Options

Network Defense

Oppdag, analyser og forebygg sikkerhetsbrudd og målrettede angrep

 

Bedriften din er truet av et stadig mer komplekst spekter av målrettede angrep, avanserte trusler, sårbarheter og utnyttelser.

Kun fullstendig innsyn i all nettverkstrafikk vil holde deg i forkant av dagens spesialutviklede angrep som omgår tradisjonelle kontroller, utnytter sårbarheter i nettverket og stjeler sensitive data, kommunikasjon og immateriell eiendom. Trend Micro Network Defense oppdager og forhindrer sikkerhetsbrudd i hele nettverket og i nettverkets hastighet for å beskytte viktige data og omdømmet ditt.Egenskaper

Trend Micro Network Defense-løsning gjør det mulig å bevare integriteten til nettverket og samtidig sikre at data, kommunikasjon, åndsverk og andre immaterielle eiendeler ikke utnyttes. Vår unike kombinasjon av nyskapende neste generasjons beskyttelse mot inntrengning og dokumentert oppdagelse av sikkerhetsbrudd gjør at tusenvis av globale virksomheter kan hindre at sikkerhetsbrudd og målrettede angrep får et vedvarende fotfeste innenfor nettverket.

Med hjelp av verdens ledende innsikt i "dag null"-sårbarheter og proaktive mottiltak levert av Digital Vaccine Labs (DVLabs) (eng.) og Zero Day Initiative (eng.), tilbyr Trend Micro Network Defense:

Neste generasjons inntrengningNeste generasjons beskyttelsessystem mot inntrengning – In-line, bump-in-the-wire-system for beskyttelse mot inntrengning med reserveløsninger i lag 2

 

Oppdagelse av nettverksavvikOppdagelse av nettverksavvik – Analyse av all nettverkstrafikk for å identifisere skadelig atferd i løpet av et angreps fullstendige livssyklus

 

Tilpasset sandkasseanalyseTilpasset sandkasseanalyse – Oppdager mistenkelige kjørbare filer og skadelig programvare som er spesialutviklet til å målrettes mot nettverket ditt

 

Delt og samordnet trusselinnsiktDelt og samordnet trusselinnsikt – Mulighet til å sømløst dele innsikt om nettverkstrusler med SIEM-systemer, gatewayer samt både Trend Micros og tredjeparts sikkerhetsinvesteringer

 

DVLabs og Zero Day InitiativeDVLabs og Zero Day Initiative – Proaktiv identifikasjon av og beskyttelse mot nettverksorienterte sårbarheter, inkludert "dag null"-angrep


Oppdag og blokker skadelig nettverksaktivitet og utnyttelser

TippingPoint – neste generasjons beskyttelse mot
inntrengning og avanserte trusler

TippingPoints neste generasjons

Det dokumenterte neste generasjons beskyttelsessystemet mot inntrengning oppdager og forhindrer sårbarheter og nettverksangrep proaktivt og tilbyr identitets- og applikasjonsbevissthet for å muliggjøre kontekstuell synlighet og håndhevelse.

Integrert oppdagelse av sikkerhetsbrudd i hele nettverket identifiserer målrettede angrep og avanserte trusler, inkludert proaktiv blokkering gjennom integrasjon med TippingPoint Next-Generation Intrusion Prevention System, Trend Micro og tredjeparts sikkerhetsinvesteringer.

Les mer (eng.)

Oppdag målrettede angrep og avanserte trusler
 

Deep Discovery
– oppdagelse av sikkerhetsbrudd

Deep Discovery – oppdagelse av sikkerhetsbrudd

Funksjonen for oppdagelse av sikkerhetsbrudd identifiserer og reagerer på målrettede angrep og avanserte trusler i hele nettverket med muligheten til å dele trusselinnsikt og muliggjøre håndhevelse med både Trend Micros og tredjeparts sikkerhetsinvesteringer.

Les merKompetanse du kan stole på

Trend Micro Deep Discovery MEST EFFEKTIVE anbefalte system for oppdagelse av sikkerhetsbrudd i 2015

ICSA Labs

Frost & Sullivan

SANSSosiale medier

Ta kontakt med oss om